Rezultate financiare 2022

Anul

Venituri

anuale

Cheltuieli

anuale

Excedent

(profit)

Dobândă acordată

membrilor

Fonduri

sociale

Împruturi

de încasat

Dobânda de încasat

2021

1207233

1112443

94790

692298

9333111

9117671

4246405

2022

1944564

1218826

725738

926577

14175973

13688754

7056314

Creștere

61,00%

9,56%

76,56%

33,85%

51,88%

50,13%

66,17%

 

- Raportul privind activitatea financiara CAR TOP INVEST – 2022

- Raport al Cenzorului privind gestiunea Asociatiei Casa de ajutor Reciproc TOP INVEST si conducerea evidentei contabile pentru anul 2022

- Proces verbal Incheiat azi 18.01.2023 in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Asociatiei C.A.R. TOP INVEST Craiova

 

Anul

Venituri

anuale

Cheltuieli

anuale

Excedent

(profit)

Dobândă acordată

membrilor

Fonduri

sociale

Împruturi

de încasat

Dobânda de încasat

2020

668106

621595

46511

238762

4794197

4595701

2006850

2021

1207233

1112443

94790

692298

9333111

9117671

4246405

Creștere

80,00%

79,00%

104,00%

190,00%

95,00%

98,00%

112,00%

 

*Rezultatele reflectă activitatea cumulată a Credit Capital și Top Invest, CAR-uri fuzionate în anul 2021.

*Sumele sunt exprimate în lei.

© Toate drepturile rezervate - Casa De Ajutor Reciproc.

ECONOMISIRE CAR - ÎMPRUMUT CAR