ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Ce este o Casă de Ajutor Reciproc (C.A.R.)?

 • O casă de ajutor reciproc este o asociație, fără scop patrimonial (non-profit), creată pe baza liberului consimțământ și voinței de asociere a salariaților și a altor persoane fizice care au venituri permanente.


Ce activități desfășoară C.A.R. Top Invest?

 • Obiectul de activitate al Casei de Ajutor Reciproc Top Invest îl constituie întrajutorarea membrilor săi, prin atragerea de economii si acordarea de împrumuturi cu dobândă care se reîntoarce la fondul social al membrilor, după deducerea cheltuielilor și constituirea fondurilor statutare.                   

  Cum pot beneficia de împrumut de la C.A.R. Top Invest?

  Pentru a beneficia de împrumuturi la C.A.R. Top Invest trebuie mai întâi să deveniți membru C.A.R.. După aceea puteți solicita un împrumut cu condiția să aveți capacitatea financiară de a rambursa ratele lunare și garanțiile necesare (giranți persoane fizice salariate sau pensionari).


Eu pot deveni membru C.A.R. Top Invest?

 • Dacă aveți minim 18 ani, sunteți salariat, pensionar sau obțineti venituri de natură salarială de cel putin 1.500 de lei net, lunar, aveți domiciliul în județele din Oltenia si vechime de minimum 6 luni la actualul loc de muncă, fără incidente de plată, vă puteți înscrie ca membru C.A.R. În momentul în care solicitați un împrumut este posibil să vi se solicite garanți salariați sau pensionari.


Ce drepturi am ca membru C.A.R.?

 • Ca membru C.A.R. aveți dreptul de a solicita și primi împrumuturi în condițiile stabilite de Normele de creditare, R.O.F. și Statut, de a primi anual o bonificare a fondului social într-un procent stabilit de consiliul director al C.A.R. și în condițiile stabilite de Normele de creditare, R.O.F. și de a participa la adunarea generală a C.A.R.


Ce obligații am ca membru C.A.R.?

 • Ca membru C.A.R., aveți obligația de a contribui la fondul social. Limitele minime și maxime ale acestor cotizații sunt stabilite prin decizii ale consiliului director. De asemenea, aveți obligația de a achita ratele la împrumuturile contractate la termenele stabilite în graficele de rambursare.


Ce avantaje am economisind la C.A.R.?

 • La soldul fondului social constituit se acordă un beneficiu (în anul 2020 dobânda a fost 7% , cu capitalizare). Pe baza fondului social puteți solicita împrumuturi în valoare de maxim 5 X fondul social constituit.


Ce se întâmplă dacă nu cotizez o perioadă la fondul social ?

 • Nu se întamplă nimic. Suma minimă  de fond social este de 10 lei, care se achită  la prima rată  sau la  înscriere.


Ce se întâmplă dacă nu achit la timp ratele la împrumut?

 • Veți fi notificat prin SMS referitor la aceste restanțe după 30 de zile, în același timp vor fi notificați garanții contractului de împrumut. Dacă înregistrați restanțe mai mari de 60 de zile se reziliază contractul de împrumut, veți fi notificat în scris despre acest lucru, apoi vom trece la recuperarea sumelor de la dvs. si de la giranți, prin EXECUTARE SILITĂ. Vă rugăm să evitați aceste situații, comunicând C.A.R. dacă nu puteți achita o rată (înainte de scandeța ei) pentru a găsi împreună o soluție.


După ce am achitat un împrumut îmi pot lua fondul social înapoi?

 • Da. Fondul social se poate restitui, în condițiile prevăzute de Statut, total, în momentul în care vă retrageți ca membru din C.A.R., aceasta însemnând că nu mai beneficiați de nici unul din serviciile oferite de C.A.R., sau parțial oricând doriți.


Pot solicita restituirea unei părți din fondul social și să rămân membru?

 • DA. Restituirea fondului parțial se face oricând doriți, atât timp cât nu constituie gaj la un împrumut.


Pot solicita compensarea fondului social cu împrumutul?

 • DA . Atunci când se achită integral împrumutul.


Pot solicita restituirea fondului social dacă sunt girant?

 • DA. Restituirea fondului se face oricând doriți, atât timp cât nu constituie gaj la un împrumut.


Ce se întâmplă cu fondul meu social în cazul decesului?

 • Fondul social se restiutie împuternicitilor din cerea dvs. de  înscriere sau moștenitorilor dvs. doar în baza certificatului de moștenitor în care este prevăzut expres acest drept sau a unei hotărâri judecătorești definitive în care se prevede acest lucru.


Ce sume mi se restituie în cazul retragerii din C.A.R.?

 • Sumele depuse de dvs. la fondul social propriu de-a lungul perioadei cât ați fost membru la care s-au adăugat dobânzile calculate pană la data retragerii.

Do you still have questions left?

© Toate drepturile rezervate - Casa De Ajutor Reciproc.

ECONOMISIRE CAR - ÎMPRUMUT CAR