GDPR

PRELUCRAREA ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

INFORMARE PENTRU MEMBRI, GIRANȚI ȘI COLABORATORI

CAR TOP INVEST prelucrează datele cu caracter personal în calitate de prestator servicii, conform cu Regulamentul (UE) 2016/679(GDPR) și legislația în vigoare.

1. Categorii de date cu caracter personal vizate

Datele cu caracter personal avute în vedere, reprezintă orice informații referitoare la membrul C.A.R, ca de exemplu: nume, prenume, codul numeric personal, adresa de domiciliu, adresa reședinței, numărul de telefon, adresa de e-mail, contul bancar, numărul contractului de împrumut.

2. Securitatea datelor

C.A.R. Top Invest utilizează diverse măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura securitatea datelor dumneavoastră personale împotriva manipulării, pierderii, distrugerii, accesării de către persoane neautorizate, în mod accidental sau/şi intenționat.

3. Scopul colectării datelor cu caracter personal de către C.A.R. Top Invest

Scopul colectării datelor cu caracter personal la încheierea contractelor de împrumut, inclusiv a angajamentelor giranților sau înscrierea de noi membri, colectarea eventualelor debite și recuperarea creanțelor atât pe cale amiabilă cât și prin intermediul acțiunilor în instanță, a serviciilor de comunicații electronice, distribuire de corespondență către membri sau giranți utilizând diferiți prestatori de servicii poștale și arhivarea datelor cu caracter personal se face  în interesul legitim al C.A.R. și nu se transmit  în scop comercial sau de marketing catre alte entitati.

4. Destinatarii datelor cu caracter personal prelucrate

Datele înregistrate sunt utilizate de către C.A.R. Top Invest, cu bună-credință, în scopuri legitime și cu respectarea cerințelor tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală dar și confidențialitatea informațiilor.

5. Durata procesării datelor
Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cât timp se prestează serviciile indicate, până la scoaterea din evidentă a membrilor (retrași, decedați, transferați) sau pană la finalizarea termenului de arhivare.

6. Drepturile utilizatorului în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal
Clientul/utilizatorul beneficiază de dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, are dreptul de a se opune oricând prelucrării datelor personale care îl privesc și să solicitate ștergerea/modificarea datelor.

Refuzul clientului/utilizatorului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se va reflecta numai asupra prelucrării datelor în scop de marketing, reclamă și publicitate, măsurarea gradului de mulțumire față de serviciile prestate de C.A.R. Top Invest. Refuzul nu se poate aplica în ceea ce privește executarea contractelor încheiate, colectarea debitelor, recuperarea creanțelor atât pe cale amiabilă cât și prin intermediul acțiunilor în instanță, ori distribuirea de corespondență către client, girant.

Potrivit prevederilor GDPR a fost desemnat Responsabilul cu Protecția Datelor care poate fi contactat la adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., la telefon: 0351.445533 sau la sediul din Craiova, str. M. Kogălniceanu, nr. 19, bl. 97 A, sc. E, ap.2.

Vă informăm pe această cale că, în România funcționează Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ("A.N.S.P.D.C.P.") și că aveți dreptul să depuneți o plângere atunci când considerați că v-au fost încălcate drepturile ca persoană fizică vizată, accesând site-ul web www.dataprotection.ro.

© Toate drepturile rezervate - Casa De Ajutor Reciproc.