GDPR

Scopul acestei Politici de confidențialitate conforme cu GDPR este să explice

ce date culegem, cum le prelucram și ce facem cu ele.

GDPR înseamnă Regulament General de Protecția Datelor, conform reglementărilor Uniunii Europene.

Politica de confidențialitate în conformitate cu GDPR

Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele informații întrucât sunt importante:

ASOCIAȚIA C.A.R. TOP INVEST cu sediul Craiova, Str. M. Kogălniceanu, nr.19, Bl. 97A, Sc. E, Ap.2, CIF 40901813, administrator al website-lui www.casadeajutorreciproc.ro  are calitate de „operator” în sensul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 și altor reglementări legale pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

ASOCIATIA C.A.R. Top Invest se angajează să protejeze şi să respecte confidențialitatea și dreptul la viață privată al persoanelor care accesează website-ul şi asigură protecția corectă a prelucrării datelor cu caracter personal pentru vizitatori şi utilizatori.

Vizitatori– persoane care accesează pagina www.casadeajutorreciproc.ro;

Utilizatori– persoane care utilizează site-ul şi completează formularele de contact din website, trimit emailuri pe adrese din domeniul @casadeajutorreciproc.ro  sau membri ASOCIAȚIA C.A.R. TOP INVEST care utilizează și se conectează la serviciile online oferite de C.A.R.

Este posibilă accesarea website-ului www.casadeajutorreciproc.ro  fără a furniza vreo informație personală, cu excepția cookie-urilor si IP-ului (vezi Politica de Cookie pentru detalii suplimentare), ce ar putea intra în categoria datelor cu caracter personal (vizitator). În cazul în care completați online informații cu caracter personal, asociația noastră le poate utiliza ulterior în scopul declarat în acest document.

Datele dvs. personale vor fi prelucrate exclusiv în baza consimțământului acordat în mod expres şi neechivoc pentru această prelucrare. Prin urmare, punerea la dispoziție a datelor/informațiilor solicitate prin intermediul site-ului www.casadeajutorreciproc.ro este considerată ca reprezentând consimțământul dumneavoastră expres pentru ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de ASOCIAȚIA C.A.R. TOP INVEST în conformitate cu scopurile menționate mai jos.

Conform GDPR utilizarea site-ului de către copiii care nu au împlinit vârsta de 16 ani este interzisă.

În cazul în care are totuși  loc o asemenea situație, având consecință procesarea datelor cu caracter personal ale copiilor sub 16 ani, vom sista procesarea acestor date imediat ce ne este adus la cunoștință acest lucru. Răspunderea pentru utilizarea site-ului de către copii aparține în exclusivitate părinților.

Pentru informații legate de protecția datelor personale ne puteți contactata la adresa de  e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ce informații colectăm direct de la dvs.?

Datele personale pe care le solicităm sau culegem prin completarea formularului de contact din website-ul www.casadeajutorreciproc.ro  :

 • numele şi prenumele;
 • adresa e-mail;
 • localitatea de domiciliu;
 • numărul de telefon;
 • adresa IP;
 • Data și ora accesului.

Datele personale pe care le solicităm sau culegem prin completarea formularelor din website-ul www.casadeajutorreciproc.ro

 • numele şi prenumele;
 • adresa e-mail;
 • localitatea de domiciliu;
 • numărul de telefon;
 • vîrsta;
 • data nașterii;
 • adresa IP;
 • data și ora accesului.

Datele personale pe care le solicităm sau culegem prin completarea formularului CERERE DESCHIDERE ÎNSCRIERE ONLINE C.A.R. din website-ul www.casadeajutorreciproc.ro  sau prin accesarea servicului ÎNSCRIERE ONLINE/ ECONOMISESTE ONLINE:

 • numele şi prenumele;
 • adresa e-mail;
 • localitatea de domiciliu;
 • numărul de telefon;
 • număr fișa C.A.R.;
 • locația;
 • browserul utilizat.
 • sistemul de operare;
 • adresa IP;
 • data și ora accesului.

Adresa IP

Adresa dvs. IP este un număr care este alocat automat computerului dvs. de către furnizorul de servicii de Internet. O adresă IP este identificată și înregistrată automat în fișierele noastre de jurnal de server ori de câte ori un utilizator accesează website-ul www.casadeajutorreciproc.ro  împreună cu

 • ora vizitei,
 • tipul de dispozitiv de pe care v-ați conectat,
 • sistemul de operare folosit,
 • paginile vizitate.

Colectarea adreselor IP este o practică standard și se efectuează automat de multe servicii online cu respectarea GDPR. Utilizăm adresele IP în scopuri precum:

 • calcularea nivelurilor de utilizare a website-ului,
 • prevenirea și combaterea fraudelor informatice,
 • diagnosticarea problemelor serverului,
 • administrarea website-ului.

De asemenea, putem obține locația dvs. aproximativă pe baza adresei IP.

În cazul în care NU SUNTEȚI de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră personale cu respectarea GDPR, vă rugăm să nu completați formularele de pe site. Ne puteți transmite mesajul dvs. prin e-mail sau telefonic, utilizând datele înscrise pe site.

Dacă datele dumneavoastră personale sunt completate de o terţă persoană, nu ne asumăm responsabilitatea în ce privește autorul înscrierilor.

Pentru ce folosim datele dvs. cu caracter personal?

 • pentru înregistrarea dumneavoastră ca utilizator al serviciului ÎNSCRIERE ONLINE C.A.R./ ECONOMISESTE ONLINE;
 • pentru corespondența ulterioară cu dumneavoastră;
 • pentru transmiterea ofertelor solicitate în mod special până la preluarea membrilor/potențialilor membri și parcurgerea etapelor premergătoare încheierii unui contract;
 • în scopul soluționării diferitelor cereri/întrebări/sesizări/plângeri formulate de vizitatori sau utilizatori;
 • pentru interesul legitim al ASOCIAȚIEI C.A.R. TOP INVEST de ex: în scopul constatării, exercitării sau apărării unui drept în justiție, în scopuri administrative interne, prevenirea și combaterea fraudelor informatice, pentru protejarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe.

Colectarea şi prelucrarea datelor personale se face cu respectarea normelor GDPR instituite de REGULAMENTUL (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date.

În cazul vizitatorilor site-ului www.casadeajutorreciproc.ro, ASOCIAȚIA C.A.R. TOP INVEST nu cunoaște date despre aceștia, cu excepția adresei IP si a cookie-urilor (vezi Politica de Cookie pentru detalii suplimentare), dar monitorizează numărul vizitatorilor şi secțiunile din site care sunt vizitate în scop statistic.

ASOCIATIA C.A.R. TOP INVEST urmărește interesul legitim al comunicării ușoare cu membrii săi, înscrierea de noi membri şi monitorizează utilizarea site-ului de către vizitatori, pentru desfășurarea activității curente.

Datele personale înscrise de dvs. pe acest website sunt văzute de către următoarele categorii de persoane:

 • personalul autorizat al ASOCIAȚIEI C.A.R. TOP INVEST;
 • programatori si dezvoltatori IT care se ocupă de mentenanța, modificarea aplicației, update-uri, acțiuni realizate de furnizorul selectat pentru asigurarea mentenanței site-ului web.
 • specialiști în securitate care se ocupă cu auditarea instrumentelor de securitate utilizate, efectuată doar la cerere și pentru a preveni apariția de vulnerabilități cibernetice, realizată de furnizorul selectat în acest sens.

Vom dezvălui datele dumneavoastră personale către entități din afara ASOCIAȚIEI C.A.R. TOP INVEST în cazul în care considerăm, cu bună-credință, că

 • accesarea,
 • utilizarea,
 • păstrarea,
 • dezvăluirea informațiilor respective

sunt necesare în mod rezonabil sau sunt solicitate pentru:

ASOCIAȚIA C.A.R. TOP INVEST NU va divulga datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a fi utilizate de către alți terți, în afara celor menționați. Este posibil ca datele personale colectate să fie utilizate doar parțial (ex: e-mail – se utilizează numai numele si prenumele, formula de adresare domn/doamna si adresa e-mail).

Unde sunt stocate datele dvs. cu caracter personal?

Păstrăm datele cu caracter personal pe care le colectăm despre dvs. în medii sigure. Informațiile cu caracter personale sunt protejate de

 • accesul,
 • divulgarea,
 • utilizarea,
 • modificarea,
 • distrugerea neautorizată

de către orice organizație sau persoane fizice.

Datele personale pe care ni le-aţi furnizat prin formularele de contact sau prin transmiterea unui e-mail sunt stocate

 • la nivel fizic pe adresele de e-mail ale ASOCIAȚIEI C.A.R. TOP INVEST
 • la nivel general pe un server de web situat pe teritoriul UE, sub administrarea furnizorului de servicii găzduire website

şi cu acces permis doar

 • personalului autorizat al ASOCIAȚIEI C.A.R. TOP INVEST
 • persoanelor care asigură mentenanța site-ului web, care îndeplinește standardele de securitate acceptate la nivelul actual al industriei IT,
 • în sediile şi sistemele IT ale ASOCIAȚIEI C.A.R. TOP INVEST.

Cât timp vă păstrează ASOCIAȚIA C.A.R. TOP INVEST datele cu caracter personal?

ASOCIAȚIA C.A.R. TOP INVEST nu va păstra datele dvs. cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă decât este necesar pentru îndeplinirea scopului specific de utilizare astfel:

 • în cazul în care se solicită ofertă, datele se păstrează pe o perioadă necesară cu cea a finalizării relației dintre ofertant şi potențialul membru/împrumutat, dar nu mai mult de 90 de zile;
 • în cazul în care se solicită informații pe perioada necesară formulării și furnizării acestora, dar nu mai mult de 90 de zile;
 • în cazul persoanelor care au finalizat perioada de ofertare cu semnarea unui contract, pe o perioadă egală cu durata contractuală, plus perioada necesară pentru respectarea prevederilor legale fiscale și pentru arhivare și la protecția intereselor asociației;
 • în cazul e-mailurilor transmise către adrese din domeniul @casadeajutorreciproc.ro mesajele și atașamentele se păstrează pentru o perioadă de 6 luni;
 • în cazul utlizatorilor serviciului ECONOMISESTE ONLINE datele de acces (IP, locație, data, ora, browser, sistemul de operare, utilizator) se păstrează pentru o perioadă de 6 luni.
 • în cazul vizitatorilor ocazionali nu se colectează şi nu se stochează date cu caracter personal, cu excepția cookie-urilor și adresei IP, referitor la care se va avea în vedere Politica de cookies.

Utilizatorii și vizitatorii site-ului www.casadeajutorreciproc.ro au următoarelor drepturi în relația cu ASOCIAȚIA C.A.R. TOP INVEST:

Dreptul de acces la datele personale - înseamnă dreptul de a avea acces la datele din formularul completat.

Dreptul la rectificarea datelor – în cazul în care sesizați că datele dumneavoastră personale sunt inexacte sau incomplete, aveți dreptul de a solicita rectificarea sau completarea acestora prin transmiterea unei solicitări la adresa: protecțThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

În cazul în care datele cu caracter personal nu sunt introduse de dumneavoastră, ca persoană vizată, aveţi dreptul să solicitați orice informații disponibile cu privire la originea lor. Acestea vă vor fi furnizate în măsura în care sunt disponibile şi numai dacă se poate identifica autorul furnizării datelor. Pentru aceasta va trebui să ne furnizați date despre dumneavoastră care să demonstreze că furnizarea datelor nu este făcută prin acţiunea dvs. directă.

Puteți solicita separat să cunoașteți dacă sunt prelucrate sau nu conform GDPR.  În caz afirmativ puteți solicita accesul la acestea, precum si anumite informații despre acestea. La solicitarea dumneavoastră, veți putea primi si o copie a formularului completat.

Orice rectificare se va putea face într-o perioadă de minim o lună. De asemenea, dacă nu vom da curs cererii dumneavoastră de rectificare sau nu vă vom răspunde, dar și în cazul în care nu vom ajunge la o înțelegere în privința termenului de rectificare, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și la o cale de atac în instanță.

Dreptul la ștergerea datelor sau “Dreptul de a fi uitat” – este dreptul dumneavoastră de a obţine din partea asociației noastre ștergerea datelor cu caracter personal de pe site, fără întârzieri nejustificate, iar noi, ca operatori, avem obligația de a da curs cererii în cazul în care există unul dintre motivele:

 • datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea;
 • atunci când vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră;
 • când există neclarități legate de legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal;
 • dacă intervine o obligație legală pe care o vom respecta în calitate de operator;
 • dacă datele cu caracter personal aparțin unor copii, cu vârsta sub 16 ani, iar părinţii sau persoanele care exercită drepturile părintești îşi retrag consimțământul acordat.

Situațiile în care NU avem obligația de a da curs cererii dumneavoastră de a șterge datele personale sunt:

 • exercitarea dreptului la liberă exprimare şi la informare;
 • respectarea unei obligații legale;
 • motive de interes public, în domeniul sănătății publice;
 • scopuri de arhivare în interes public, cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice;
 • constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul la restricționarea accesului la datele personale – semnifică una dintre următoarele situații:

 • rectificarea datelor incorecte sau inexacte, puteți solicita să se restricționeze accesul la acestea în perioada necesară verificării datelor şi rectificării;
 • dacă descoperiți că prelucrarea este ilegală, dar totuși nu doriți ștergerea datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • dacă asociația noastră nu mai are nevoie de datele personale sau s-a împlinit termenul de stocare, însă dumneavoastră doriții să le păstrăm pentru a le utiliza la o acțiune în instanță;
 • dacă sunteți împotriva prelucrării, în continuare, puteți solicita restricționarea accesului la datele dvs personale atât timp cât verificăm dacă drepturile noastre legitime ca operatori prevalează asupra dreptului dvs. de a vă opune prelucrării. De asemenea, dacă există situația ridicării restricției la prelucrare, vă vom informa în timp util.

Dreptul de a vă retrage consimțământul- pentru prelucrarea datelor numai în cazul în care datele dumneavoastră se procesează ca urmare a acordului exprimat, aveți posibilitatea în orice moment să transmiteți un e-mail la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  prin care să ne anunțați că nu mai sunteţi de acord cu prelucrarea datelor personale. E-mailul trebuie să includă informații despre datele cu caracter personal pentru care doriți să vă retrageți consimțământul, scopul în care acestea au fost furnizate și canalele de comunicare pentru care optați a vă retrage consimțământul.

Retragerea acordului/consimțământului prelucrării datelor dvs. personale are ca efect încetarea comunicărilor şi prelucrării, precum și a colaborării. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Dreptul la portabilitatea datelor – este posibilitatea pe care o aveți de a primi datele furnizate în formatul utilizat de noi în mod curent, dar care poate fi citit automat. De asemenea, aveți posibilitatea să ne solicitați ca aceste date să le transmitem – să le portăm – automat altui operator (entitate juridică), așa cum ne veți indica.

Dreptul de a vă opune prelucrării – se aplică doar pentru situațiile sau cazurile particulare în care vă aflaţi; este dreptul dumneavoastră de a ne solicita să nu prelucrăm datele dumneavoastră în scopul creării de profiluri. Excepție de la această regulă face situația în care există motive legitime care prevalează asupra dreptului dumneavoastră la opoziție, cum ar fi: constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, al dumneavoastră sau al altui utilizator.

Toate drepturile menționate mai sus se exercită prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate la sediul ASOCIAȚIEI C.A.R. TOP INVEST din CRAIOVA, strada M. Kogălniceanu, nr. 19, Bl. 97A, Sc. E, Ap.2, , parter sau la adresa de email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  însoțite de o copie lizibilă a actului de identitate semnată, cu excepția dreptului de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal şi justiției (prin exercitarea unei singure căi de atac), care se exercita prin cerere scrisa înaintată autorității competente.

Cererile adresate la intervale mai mici de 30 de zile pot fi respinse dacă sunt neîntemeiate sau abuzive, în special din cauza caracterului repetării acesteia.

În toate situațiile, dacă avem dubii cu privire la identitatea solicitantului, putem solicita informații suplimentare pentru confirmarea identității.

Utilizarea website-ului www.casadeajutorreciproc.ro conform GDPR

În mod implicit, site-ul www.casadeajutorreciproc.ro utilizează diferite tipuri de cookie-uri funcționale pentru a îmbunătăți experiența dumneavoastră în utilizarea acestui site. Pentru mai multe informații despre politica noastră de cookie sau despre cookie-urile utilizate și modalitățile de activare/dezactivare, vă rugăm să consultați politica de cookie-uri disponibilă pe site-ul nostru.

E-mail

Prelucrarea mesajelor prin e-mail se face doar în scopul desfășurării corespondenței cu dumneavoastră.

Daca echipa care răspunde de gestionarea mesajelor primite nu vă poate răspunde la întrebare, aceasta va trimite e-mail-ul dumneavoastră altui serviciu intern sau externalizat. Puteți fi informat prin e-mail care este acest serviciu și de faptul ca cererea dumneavoastră va fi preluata de acel serviciu.

Daca aveți întrebări în legătura cu prelucrarea corespondentei dumneavoastră și a datelor cu caracter personal, le puteți include în mesajul pe care ni-l adresati.

Plugin-uri de rețele sociale

Website-ul www.casadeajutorreciproc.ro utilizează „plugin-uri” de la operatorii de rețele sociale (de ex. www.facebook.com). Toate plugin-urile de rețele sociale de pe pagina noastră de internet sunt marcate clar si distinct:

Rețele Sociale -> pe pagina https://casadeajutorreciproc.ro  /

Folosim acest plugin cu scopul de a a face legătura între website-ul www.casadeajutorreciproc.ro și pagina oficială a companiei deschisă pe Facebook (https://www.facebook.com/cartopinvest /).

Prin intermediul acestui plugin, ASOCIAȚIA C.A.R. TOP INVEST nu colectează/stochează date personale ale vizitatorilor sau utilizatorilor, însă prin legătura creata cu Facebook, vizitatorii sau utilizatorii își pot vedea pe site-ul nostru o parte din prietenii lor care apreciază pagina noastră.

Dacă nu doriți ca Twitter să asocieze contului dumneavoastră de Twitter datele colectate la accesarea paginii noastre web, trebuie să vă deconectați de pe Twitter la accesarea paginii noastre web.

Tweeturi de la @casadeajutorreciproc.ro-> pe pagina https://casadeajutorreciproc.ro/

Folosim acest plugin cu scopul de a a face legătura intre website-ul www.casadeajutorreciproc.roși pagina oficială a companiei deschisă pe Twitter (https://twitter.com/cartopinvest  ) și pentru a integra pagina de twitter pe website prin intermediul acestui plugin, ASOCIAȚIA C.A.R. TOP INVEST nu colectează /stochează date personale ale vizitatorilor sau utilizatorilor.

Dacă nu doriți ca Twitter să asocieze contului dumneavoastră de Twitter datele colectate la accesarea paginii noastre web, trebuie sa va deconectați de pe Twitter la accesarea paginii noastre web.

Fiecare canal social-media are propria politica privind modul în care procesează datele dumneavoastră personale când accesați site-urile lor.

Serviciul de analiză web GOOGLE ANALYTICS

Pagina noastră de internet utilizează serviciul de analiza web „Google Analytics“ al societății Google Inc., în scop statistic.

Această pagină de internet utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză al web-ului pus la dispoziție de Google, Inc. („Google”), care la rândul său, utilizează cookies. Informația generată de cookie despre modul dumneavoastră de utilizare al site-ului va fi transmis și stocat pe serverele Google din SUA.

În cazul în care anonimizarea adresei IP este activată, IP-ul dumneavoastră va fi scurtat în spațiul statelor membre al Uniunii Europene sau a altor terți membrii ai Spațiului Economic European. Doar în cazuri excepționale, adresa IP întreagă va fi transmisă către un server Google în SUA și scurtată acolo. Google va folosi această informație în numele operatorului acestui site pentru scopul evaluării utilizării dumneavoastră a site-ului, va genera rapoarte despre activitatea pe site pentru operatori de pagini web și le va furniza și alte servicii legate de activitatea site-ului și utilizarea internetului.

Adresa IP pe care o transmite browser dumneavoastră nu va fi asociată cu alte date deținute de către Google. Puteți refuza utilizarea cookie-urilor, prin selectarea setărilor adecvate ale browserului dumneavoastră, însă în această situație s-ar putea să nu mai puteți utiliza toate funcționalitățile site-ului. Puteți, de asemenea, opta pentru a nu mai utiliza Google Analytics pe viitor prin descărcarea și instalarea Google Analytics Opt-out Browser Addon pentru browserul dumneavoastră: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Excluderi conform GDPR

Politica noastră de confidențialitate nu se aplică serviciilor oferite de alte companii sau persoane fizice, inclusiv produselor sau paginilor de internet care vă pot fi afișate în rezultatele căutării, paginilor de internet care pot include servicii bale sau alte pagini de internet conectate din cadrul serviciilor noastre.

Politica noastră de confidențialitate conformă cu GDPR nu include practicile referitoare la informații care aparțin altor companii şi organizații care fac reclamă serviciilor noastre şi care pot utiliza cookie-uri, etichete pixel şi alte tehnologii pentru a afișa şi a oferi anunțuri relevante.

Continuarea accesului dumneavoastră la conținutul site-ului www.casadeajutorreciproc.ro constituie un accept al politicii noastre de confidențialitate.

Intrarea în vigoare și modificările Politicii de confidenţialitate conforme cu GDPR.

Politica noastră de confidențialitate se poate modifica periodic. Drepturile dumneavoastră în baza acestei Politici de confidențialitate pot fi diminuate sau extinse conform noilor reglementări legislative. Orice modificări aduse Politicii de confidențialitate vor fi postate pe pagina web www.casadeajutorreciproc.ro şi, în cazul în care modificările sunt importante, vom furniza o notificare prin e-mail privind modificările aduse Politicii de confidențialitate.

Pentru orice sugestii sau reclamații cu privire la conținutul politicii de confidențialitate va rugăm sa ne contactați la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Toate drepturile rezervate - Casa De Ajutor Reciproc.

ECONOMISIRE CAR - ÎMPRUMUT CAR