DESPRE C.A.R

C.A.R. Top Invest este o asociaţie de interes comunitar, non-profit, aflată în proprietatea membrilor. Activitatea Top Invest se bazează pe principiul păstrării şi creşterii bunăstării membrilor săi.

Despre C.A.R. Top Invest Craiova

Casa de Ajutor Reciproc Top Invest din Craiova oferă servicii de economii şi împrumuturi membrilor săi, în vederea sprijinirii şi întrajutorării financiare a acestora.

Conform definiţiilor utilizate la nivel european, entităţile de tip ”Case de Ajutor Reciproc” se încadrează în domeniul sprijinului mutual financiar, al căror rol este de a preveni excluziunea financiară.

Excluziunea financiară desemnează “procesul prin care oamenii întâmpină dificultăţi în accesarea şi/sau utilizarea acelor servicii şi produse financiare ale pieţei dominante care corespund nevoilor lor şi le permit să ducă o viaţă socială normală în societatea din care fac parte” (Réseau Financement Alternatif, p.9).

Pe lângă cadrul legal de înfiinţare OG 26/2000 şi Legea 122/1996, casele de ajutor reciproc funcţionează şi în baza statutului de instituţie financiară nebancară, conform Legii 93/2009.

Conform Registrului de Evidenţă al instituţiilor financiare nebancare al Băncii Naţionale a României, Casa de Ajutor Reciproc Top Invest este înscrisă cu nr. RE-PJR-17-027027- 2019.

Principalele obiective ale CAR Top Invest sunt:

  1. Sprijinirea financiară a membrilor, în vederea îmbunătăţirii situaţiei lor economice și sociale, precum şi dezvoltarea comunităţilor locale.
  2. Încurajarea membrilor pentru economisire în fondul lor social şi protejarea acestor fonduri împotriva pierderilor sau devalorizării.
  3. Acordarea, în aceleaşi condiţii, de împrumuturi membrilor şi asigurarea recuperării lor, conform contractelor încheiate.

Principiile CAR Top Invest Craiova:

  1. Asocierea voluntară şi deschisă: organizaţie deschisă persoanelor care îşi asumă responsabilităţile calităţii de membru;
  2. Controlul democratic al membrilor: membrii participă la luarea deciziilor importante prin adunarea generală a organizaţiei și prin reprezentanţii aleşi democratic în consiliul director;
  3. Participarea economică a membrilor: prin fondurile sociale şi prin contribuţiile membrilor;
  4. Autonomia şi independenţa: organizaţie autonomă bazată pe întrajutorare care operează cu fonduri proprii ce sunt controlate de către membri, prin comisia de cenzori;
  5. Educarea, instruirea şi informarea membrilor şi salariaţilor;
  6. Cooperarea între organizaţii: lucrează împreună în cadrul structurilor locale, regionale, naţionale şi internaţionale;
  7. Preocuparea pentru comunitate: acţionează pentru dezvoltarea durabilă a comunităţilor din care fac parte, prin politici aprobate de membrii lor.

Date reprezentative despre Casa de Ajutor Reciproc Top Invest

C.A.R. Top Invest este în slujba membrilor din anul 2019. În urma fuziunii prin absorbție a CAR Credit Capital, Top Invest are peste 620 de membri activi şi peste nouă milioane lei active, având sediul în municipiul Craiova.

C.A.R. Top Invest este membră a Fondului de Garantare al CAR din anul 2020. Fondul de Garantare al CAR este o instituție de garantare a fondurilor sociale ale membrilor, de supraveghere şi control a CAR-urilor componente.

© Toate drepturile rezervate - Casa De Ajutor Reciproc.

ECONOMISIRE CAR - ÎMPRUMUT CAR