DESPRE C.A.R

C.A.R. Top Invest este o asociaţie de interes comunitar, non-profit, aflată în proprietatea membrilor. Activitatea Top Invest se bazează pe principiul păstrării şi creşterii bunăstării membrilor săi.

Despre C.A.R. Top Invest Craiova

Casa de Ajutor Reciproc Top Invest din Craiova oferă servicii de economii şi împrumuturi membrilor săi, în vederea sprijinirii şi întrajutorării financiare a acestora.

Conform definiţiilor utilizate la nivel european, entităţile de tip ”Case de Ajutor Reciproc” se încadrează în domeniul sprijinului mutual financiar, al căror rol este de a preveni excluziunea financiară.

Excluziunea financiară desemnează “procesul prin care oamenii întâmpină dificultăţi în accesarea şi/sau utilizarea acelor servicii şi produse financiare ale pieţei dominante care corespund nevoilor lor şi le permit să ducă o viaţă socială normală în societatea din care fac parte” (Réseau Financement Alternatif, p.9).

Pe lângă cadrul legal de înfiinţare OG 26/2000 şi Legea 122/1996, casele de ajutor reciproc funcţionează şi în baza statutului de instituţie financiară nebancară, conform Legii 93/2009.

Conform Registrului de Evidenţă al instituţiilor financiare nebancare al Băncii Naţionale a României, Casa de Ajutor Reciproc Top Invest este înscrisă cu nr. RE-PJR-17-027027- 2019.

Principalele obiective ale CAR Top Invest sunt:

 1. Sprijinirea financiară a membrilor, în vederea îmbunătăţirii situaţiei lor economice și sociale, precum şi dezvoltarea comunităţilor locale.
 2. Încurajarea membrilor pentru economisire în fondul lor social şi protejarea acestor fonduri împotriva pierderilor sau devalorizării.
 3. Acordarea, în aceleaşi condiţii, de împrumuturi membrilor şi asigurarea recuperării lor, conform contractelor încheiate.

Principiile CAR Top Invest Craiova:

 1. Asocierea voluntară şi deschisă: organizaţie deschisă persoanelor care îşi asumă responsabilităţile calităţii de membru;
 2. Controlul democratic al membrilor: membrii participă la luarea deciziilor importante prin adunarea generală a organizaţiei și prin reprezentanţii aleşi democratic în consiliul director;
 3. Participarea economică a membrilor: prin fondurile sociale şi prin contribuţiile membrilor;
 4. Autonomia şi independenţa: organizaţie autonomă bazată pe întrajutorare care operează cu fonduri proprii ce sunt controlate de către membri, prin comisia de cenzori;
 5. Educarea, instruirea şi informarea membrilor şi salariaţilor;
 6. Cooperarea între organizaţii: lucrează împreună în cadrul structurilor locale, regionale, naţionale şi internaţionale;
 7. Preocuparea pentru comunitate: acţionează pentru dezvoltarea durabilă a comunităţilor din care fac parte, prin politici aprobate de membrii lor.

Date reprezentative despre Casa de Ajutor Reciproc Top Invest

C.A.R. Top Invest este în slujba membrilor din anul 2019. În urma fuziunii prin absorbție a C.A.R. Credit Capital, C.A.R. Top Invest și-a consolidat poziția fruntasă privind valoarea maximă a împrumuturilor acordate.

C.A.R. Top Invest este membră a Fondului de Garantare al CAR din anul 2020. Fondul de Garantare al CAR este o instituție de garantare a fondurilor sociale ale membrilor, de supraveghere şi control a CAR-urilor componente.

Pot fi membri CAR Top Invest din Craiova

 • salariaţi din orice domeniu de activitate,
 • alte persoane care obţin venituri din pensii,

fără deosebire de naţionalitate, sex, vârstă, convingeri politice sau religioase.

Pot fi membri ai Casei de Ajutor Reciproc persoane fizice cu vârsta minimă de 18 ani, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute în paragraful anterior.

Cum puteţi deveni membri CAR

Persoanelor fizice care doresc să devină membri C.A.R. li se pune la dispoziţie pentru consultare statutul Casei de Ajutor Reciproc. Apoi vor semna cererea de înscriere prin care se angajează să respecte în totalitate prevederile statutului.

O persoană care obține un venit net de peste 1.500 de lei din salariu sau pensie poate deveni membru CAR Top Invest. Calitatea de membru se obţine după semnarea cererii de înscriere. Taxa de înscriere este 0 lei.

Membrii C.A.R. care se pensionează pot activa pe timp nelimitat ca membri ai casei de ajutor reciproc, bucurându-se de toate drepturile dobândite.

Pensionarii pot deveni membri CAR Top Invest Craiova cu toate drepturile.

Casa de ajutor reciproc nu poate fi organizată ca o entitate închisă, cu un număr limitat de membri CAR.

Casa de Ajutor Reciproc Top Invest este deschisă tuturor persoanelor care îndeplinesc condiţiile enumerate mai sus.

Beneficii pentru membrii Caselor de Ajutor Reciproc

În general un membru al unei Case de Ajutor Reciproc are următoarele beneficii:

 • posibilitatea de a economisi sume de bani prin constituirea şi consolidarea unui fond social personal, pentru care va primi o dobândă;
 • dreptul de a accesa un împrumut, după întocmirea unei documentații care va cuprinde:
  • cererea de împrumut;
  • adeverința de salariat sau decizia şi cuponul de pensie pentru muncă depusă;
  • acceptarea ofertei de împrumut;
   semnarea contractului de împrumut.

Avantajele membrilor CAR Top Invest Craiova

Avantajele membrilor Casei de Ajutor Reciproc Top Invest sunt următoarele:

 • 0% comision la deschiderea fondului social;
 • 0% comision de administrare a fondului;
 • 0% comision de rambursare anticipată;
 • Procedură simplă, rapiditate în obţinerea împrumuturilor;
 • Termenul de rambursare a împrumuturilor este convenabil şi accesibil;
 • Fondurile sociale ale membrilor sunt bonificate cu dobânzi atractive.

ADVERINȚĂ DE VENIT

STATUT ASOCIATIA C.A.R. TOP INVEST

© Toate drepturile rezervate - Casa De Ajutor Reciproc.

ECONOMISIRE CAR - ÎMPRUMUT CAR