MEMBRI

Membrii casei de ajutor reciproc pot fi salariaţi din orice domeniu de activitate sau alte persoane care obţin venituri de natură salarială sau din pensii, fără deosebire de naţionalitate, sex, vârstă, convingeri politice sau religioase.

Membrii casei de ajutor reciproc pot fi persoane fizice cu vârsta minimă de 18 ani, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute în paragraful anterior.

Persoanelor fizice care doresc să devină membri li se pune la dispoziţie pentru consultare statutul C.A.R., după care vor completa și semna cererea de înscriere prin care se angajează să respecte în totalitate prevederile acestuia.

Membrii care se pensionează pot activa pe timp nelimitat ca membri ai casei de ajutor reciproc, bucurându-se de toate drepturile dobândite.

Pensionarii care realizează venituri de natură salarială pot deveni membri ai casei de ajutor reciproc.

Calitatea de membru se obţine după semnarea cererii de  înscriere.

Casa de ajutor reciproc nu poate fi organizată ca o entitate închisă cu un număr limitat de membri.

O persoană care obține un venit net de peste 1.500 de lei din salariu, pensie sau venituri de natură salarială, poate deveni membru al casei de ajutor reciproc Top Invest, prin semnarea cererii de înscriere. Taxa de înscriere este 0 lei.

Beneficii:

 • posibilitatea de a economisi sume de bani prin constituirea și consolidarea unui fond social personal, pentru care va primi o dobândă;
 • dreptul de a accesa un împrumut, după întocmirea unei documentații care va cuprinde:                                                                         
  • cererea de împrumut;          
  • adeverința de salariat sau decizia și cuponul de pensie pentru muncă depusă;
  • acceptarea ofertei de împrumut;
  • semnarea contractului de împrumut; 

 

ÎMPRUMUTURILE SE ACORDĂ CU GIRANȚI

Giranții pot fi salariați sau pensionari pentru munca depusă, cu vârsta de maxim 67 de ani, care realizează un venit net lunar de peste 1.500 de lei, demonstrat cu adeverința de salariat sau cuponul de pensie și care nu au rețineri pe venit ca urmare a unor credite neachitate.

Giranții vor semna un angajament de garanție personală și contractul de împrumut, alături de solicitanți.

Avantajele membrilor:

 • 0% comision la deschiderea fondului social;
 • 0% comision de administrare a fondului;
 • 0% comision de rambursare anticipată;
 • Procedură simplă, rapiditate în obţinerea împrumuturilor;
 • Termenul de rambursare a împrumuturilor este convenabil și accesibil;
 • Fondurile sociale ale membrilor sunt bonificate cu dobânzi atractive.

  

 ADVERINȚĂ DE VENIT

© Toate drepturile rezervate - Casa De Ajutor Reciproc.