DESPRE C.A.R

Casa de ajutor reciproc Top Invest este o asociaţie de interes comunitar, non-profit, aflată în proprietatea membrilor, a cărei activitate se bazează pe principiul păstrării şi creşterii bunăstării membrilor săi.

Casa de ajutor reciproc oferă servicii de economii şi împrumuturi membrilor în vederea sprijinirii şi întrajutorării financiare a acestora.

Conform definiţiilor utilizate la nivel european, entităţile de tip Case de Ajutor Reciproc se încadrează în domeniul sprijinului mutual financiar, al căror rol este de a preveni excluziunea financiară. Excluziunea financiară desemnează “procesul prin care oamenii întâmpină dificultăţi în accesarea şi/sau utilizarea acelor servicii şi produse financiare ale pieţei dominante care corespund nevoilor lor şi le permit să ducă o viaţă socială normală în societatea din care fac parte” (Réseau Financement Alternatif, p.9).

Pe lângă cadrul legal de înfiinţare OG 26/2000 şi Legea 122/1996, casele de ajutor reciproc funcţionează şi în baza statutului de instituţie financiară nebancară, conform Legii 93/2009.

Conform Registrului de evidenţă al instituţiilor nebancare al Băncii Naţionale a României C.A.R Top Invest este inscrisă cu nr. RE-PJR-17-027027- 2019.

Principalele obiective ale CAR sunt:

1.- sprijinirea financiară a membrilor, în vederea îmbunătăţirii situaţiei lor economice si sociale, precum şi contribuirea la dezvoltarea comunităţilor locale.
2.- încurajarea membrilor pentru economisire în fondul lor social şi protejarea acestor fonduri împotriva pierderilor sau devalorizării;
3.- acordarea, în aceleaşi condiţii, de împrumuturi membrilor şi asigurarea recuperării lor, conform contractelor încheiate;

Principii:

1.- Asocierea voluntară şi deschisă: organizaţii deschise persoanelor care îşi asumă responsabilităţile calităţii de membru ;
2.- Controlul democratic al membrilor : membrii participă la luarea deciziilor importante prin adunarea generala a organizaţiei si prin reprezentanţi aleşi democratic in consiliul director;
3.- Participarea economică a membrilor: prin fondurile sociale şi prin contribuţiile membrilor;
4.- Autonomia şi independenţa: organizaţie autonomă bazată pe întrajutorare care operează cu fonduri proprii ce sunt controlate de către membri, prin comisia de cenzori
;
5.- Educarea, instruirea şi informarea: membrilor şi salariaţilor;
6.- Cooperarea între organizaţii: lucrează împreună în cadrul structurilor locale, regionale, naţionale şi internaţionale;
7.- Preocuparea pentru comunitate: acţionează pentru dezvoltarea durabilă a comunităţilor din care fac parte, prin politici aprobate de membrii lor;

Câteva date reprezenative:

C.A.R. Top Invest stă la dispoziţia membrilor din anul 2019, numărând azi peste 180 de membri activi şi peste patru milioane lei active, având sediul în mun. Craiova.

C.A.R. Top Invest este membră a Uniunii C.A.R. Armonia din anul 2019. Uniunea C.A.R. Armonia este un organism de reprezentare, supraveghere si control, a C.A.R. (www.uniunea-armonia.ro)

C.A.R. Top Invest este membră a Fondului de Garantare al C.A.R. din anul 2020. Fondul de Garantare al C.A.R. este o instituție de garantare a fondurilor sociale ale membrilor, supraveghere si control, a C.A.R. (www.fdgcar.ro)

© Toate drepturile rezervate - Casa De Ajutor Reciproc.